Звіт

керівника Кончуковської Т.Л.

 перед педагогічним колективом та батьківською громадськістю

спеціального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 232 «Сіренький зайчик»

Запорізької міської ради Запорізької області

за 2016-2017 навчальний рік

 

Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 232 «Сіренький зайчик» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – СДНЗ № 232) для дітей віком від двох до семи (восьми) років з порушеннями опорно-рухового апарату забезпечує  в своїй роботі  корекцію фізичного розвитку, виховання та навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, реалізацію  державної політики, виконання державних стандартів дошкільної освіти.

СДНЗ №232 є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Місцезнаходження СДНЗ № 232: 69097, м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, буд. 9А.

Засновником (власником) СДНЗ №232 є територіальна громада
м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради. Органом управління СДНЗ
№232 є департамент освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент) та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Територіальний відділ освіти Хортицького району).

СДНЗ № 232 за проектом розраховано на 6 вікових груп, із них – 1 група для дітей раннього віку, 5 груп – для дітей дошкільного віку. Групи комплектуються за віковими (одновіковими та різновіковими) ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-епідеміологічних вимог до утримання дітей, з урахуванням побажань батьків. У зв’язку з  проведенням  корекційно-відновлювальної  роботи  з  дітьми, які мають порушення опорно-рухового апарату, приміщення двох вікових груп переобладнано в залу  ЛФК та  фізкультурну  залу.

На кінець травня 2017 року СДНЗ № 232 відвідує 87 дітей, з них: раннього віку – 15 дітей, дошкільного віку – 72 дитини; загальна кількість випускників – 19 дітей, з них: 13 дітей випущено до шкіл району та міста; 6 дітей залишилося в CДНЗ № 232 за висновками протоколів обласної психолого-медико-педагогічної консультації (далі – ПМПК) та 1 дитина знаходиться під соціальним патронатом.

Аналіз стану мережі в СДНЗ № 232 за 2016-2017 роки дозволяє визначити збільшення контингенту дітей, перевантаження груп раннього та дошкільного віку, яке зумовлене збільшенням дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату та запитом їх батьків.

Прийом дітей здійснюється завідувачем СДНЗ №232 Кончуковською Т.Л. на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; свідоцтва про народження дитини; направлення Територіального відділу освіти Хортицького району з встановленим граничним терміном перебування, висновку психолого-медико-педагогічної консультації про необхідність перебування дитини в спеціальній групі; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря; медичної довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення. Для дітей з інвалідністю додатково подається індивідуальна програма реабілітації.

СДНЗ №232 працює за п’ятиденним робочим тижнем з 12-годинним режимом перебування дітей з 06г.30хв. до 18г.30хв. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

В своїй діяльності я безпосередньо здійснюю поточне керівництво і забезпечую діяльність СДНЗ №232 відповідно до:

-         Конституції України;

-         Закону України «Про освіту»;

-         Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами);

-         «Положення про дошкільний навчальний заклад», затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003року   № 305 (зі змінами);

-         Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженим Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/164;

-         власного Статутом (нова редакція), затвердженим рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.11.2016 № 37 та погодженого наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 31.10.2016 № 683р;

-         Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, освітньої програми «Дитина в дошкільні роки»;

-         Закону України «Про охорону праці»;

-         інших нормативно-правових актів, наказів та рекомендацій центрального органу виконавчої влади.  

Головною метою роботою  СДНЗ №232  є зміцнення  здоров'я,  розвиток  і  формування  особистості, забезпечення  соціально-психологічної  реабілітації  та  адаптації дитини  шляхом   спеціально   організованого   навчально-виховного процесу     у     комплексі     з    корекційно-розвивальною    та лікувально-оздоровчою роботою, збереження, зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази, створенню безпечних умов освітньої діяльності. Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у  нагляді, догляді, оздоровлені дітей створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку, а також створення щонайкращих умов для всебічного самовияву і розвитку здібностей дітей утвердження особистості в різних видах діяльності.

Збереження комунального майна (приміщення, обладнання, будівля, інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі дошкільного навчального закладу) забезпечується як мною, завідувачем Кончуковською Т.Л., так і колективом   працівників дошкільного закладу, батьківським колективом на належному рівні. Мною постійно ведеться контроль за збереженням комунальної власності СДНЗ №232. Відповідальність за діяльністю СДНЗ №232 несу в повному обсязі. Організація моєї роботи, як керівника, здійснюється в межах моїх повноважень відповідно до діючого законодавства.

Виконання кошторису, виконання угод, дотримання лімітів фонду заробітної плати та лімітів використання енергоносіїв, ведення фінансових операцій здійснюється відповідно до діючого законодавства разом з бухгалтерією територіального відділу освіти Хортицького району.

На перше півріччя 2017 року на оплату праці, використання товарів та послуг (матеріали, обладнання та інвентар, медикаменти, продукти харчування), використання електроенергії, водопостачання, водовідведення Запорізькою міською радою виділено 2096350 грн., що перевищує фінансові надходження за весь 2015-2016 н.р.

Мною розроблено заходи щодо збереження енергоносіїв, тепло-енергозбереження. В CДНЗ № 232 створена комісія контролю за дотриманням використання енергоносіїв в межах затверджених лімітів та виконання заходів по тепло-енергозбереженню. Лімітів на енергоносії та тепло-енергозбереження за звітний період дотримано. За звітний період порушень не виявлено, про це свідчать акти перевірок територіального відділу освіти Хортицького району,  довідки інвентаризації за 2016-2017 н.р.

За 2016-2017 н.р. на СДНЗ №232 виділено ліміти на енергоносії, а саме: електроенергія – ліміт 46675кВт, фактично використано 41395 кВт, економія складає 5280 кВт; холодна вода – ліміт 253 м³, фактично використано 173 м³, економія складає 80 м³; гаряча вода – ліміт 887 м³, фактично використано  1037м³, перевитрата складає 150 м³; теплоносії – ліміт 234,1 Гкал, фактично використано 183,5 Гкал, економія складає 50,6 Гкал. В порівнянні з 2015-2016 н.р. кількість наданих лімітів на всі енергоносії в 2016-2017 н.р. зменшилась, що призвело до зменшення економії спожитих енергоносіїв в СДНЗ №232.

Мною, завідувачем СДНЗ № 232 Кончуковською Т.Л., надавались запити до голів батьківських комітетів вікових груп з метою поповнення матеріально-технічної бази СДНЗ № 232, а саме: обладнання для проведення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, спортивного обладнання, придбання оргтехніки. В результаті сумісної діяльності були подані клопотання депутатам Запорізької міської ради Полюсову В.В., Володькову М.М. щодо виділення додаткових джерел фінансування для придбання спеціального обладнання та оргтехніки.

Депутатом Запорізької міської ради Полюсовим В.В. було виділено 30000грн. для придбання будівельних матеріалів,  депутатом Запорізької міської ради Володьковим М.М. було виділено в 2016-2017 н.р. 27650 грн на придбання м’яких модулів для корекційної роботи з дітьми та сертифікат на 20000 грн для придбання оргтехніки, холодильника на харчоблок на суму 12000грн.

Вперше за багато років існування СДНЗ №232 департаментом освіти і науки Запорізької міської ради для всебічного розвитку, збереження фізичного та психічного здоров’я дітей були надані фінансові ресурси у вигляді дарунків для вихованців СДНЗ № 232: конструктори дерев’яні 10 шт на суму 4120 грн, цимбалки 1 шт на суму 470 грн, мініоркестр 1 шт на суму 767 грн, настільна гра «Футбол» 3 шт на суму 1464 грн., надувні басейни 3 шт на суму 3057 грн., м’яч м’який «Футбол» 1 шт на суму 75 грн., ігровий м’який модуль на суму 2460 грн., ноутбук 1 шт., м’який інвентар (подушки 60 шт, рушники 94 шт) та виділені кошти на ремонт покрівлі 390 кв.м., на кронування 8 дерев.

Завдяки адміністративної співпраці з батьківськими комітетами вікових груп, в якості благодійної допомоги батьків, були виконані таки види робіт:

-   у групі № 3 заміна дверей на суму 2469грн. , заміна шпалер на сумму 1807грн, пофарбовано група – 250 грн., заміна лінолеума площею 60 кв.м.

-   у групі № 6 виконано ремонт санузла на сумму 1557грн.

-   у групі № 5 заміна лінолеума на суму 1748 грн.

-   у підвалі виконана заміна каналізаційних труб на суму 814 грн.

-   на харчоблоці виконано ремонт електропечі, водонагрівача на суму 1800 грн.

  Було придбано:  

-   для оформлення музичної зали до свят пошито   костюмів для дітей на суму 700 грн.,

-   за рік придбано миючих засобів на суму 21664 грн.

-   придбано господарчих товарів на суму 6128 грн.,

-   для проведення ремонтних робіт придбано будівельних матеріалів (фарби, шпалер тощо) на суму 20544 грн.,

-   придбано електротоварів на суму 2226 грн.

-   обслуговування оргтехніки на суму  3358 грн.,

-   придбано канцелярських товарів на суму 6827грн.

-   бензокоса для покосу трави 1700 грн.

-   бензин для бензокоси 300,19 грн.

-   придбано бойлер на харчоблок 3100 грн.,

-   проведена підписка періодичних видань та збірки методичної літератури на суму 6000 грн.,

Завезений пісок на ігрові майданчики на суму 1000 грн .

 Проведено поточний ремонт:

- фарбування харчоблоку, пральні, туалету

- ремонт вікових груп №3,4.

- пральної машини

- сантехніки у вікових групах

- ремонт покрівлі

- заміна шпалер в кабінеті масажу, ЛФК.

Мною, завідувачем СДНЗ №232 Кончуковською Т.Л. ведеться постійний контроль за виконанням матеріально-відповідальними особами наказу від 05.01.2017року № 07р «Про заходи щодо запобігання проявам корупції в СДНЗ №232 на 2017р.», наказу від 17.05.2017 №45р «Про встановлення порядку оприбуткування  благодійної допомоги в натуральній формі в СДНЗ №232». Порушень з цих питань не виявлено.

     На сьогоднішній день залишаються невирішеними наступні проблеми, вирішення яких планується впродовж  2017 – 2018 років (за планом розвитку СДНЗ № 232):

-         заміна дитячих меблів група № 3 (столів), група № 6 (ігрові меблі);

-         оновлення  м'якого інвентарю (постільної білизни);

-         ремонт сантехніки група № 6 (кахель, санвузли);

-         ремонт покрівлі 100 кв.м.;

-         ремонт аварійного виходу;

-         заміна електрообладнання (електросковороди);

-         поточні ремонти електромережі;

-         придбати медичне обладнання (медичні ваги);

-         придбати обладнання для вивчення дорожнього руху.

Слід зазначити, що матеріально-технічна та навчально-методична база СДНЗ №232  знаходиться на високому рівні.

В СДНЗ № 232  створені необхідні та сприятливі умови щодо кадрового забезпечення та сприянню підвищення освітнього рівня педагогів, розвитку творчості та креативності педагогів.

У СДНЗ №232 вищу освіту мають 11 педагогів (58%), неповну вищу освіту мають 8 осіб (42%). За кваліфікаційним рівнем: вища категорія – 3 особи (16%), І категорія – 2 особи (10%), ІІ категорія 3 особи (16%), тарифний розряд – 10 осіб (52%); мають педагогічні звання  «учитель-методист» – учитель-логопед Костюченко І.С., «вихователь-методист» – Кончуковська Т.Л., Соловйова С.П. Всього педагогічних працівників – 19 осіб, віковий склад – 20-30 років – 4 особи (21%), 30-40 років – 5 осіб (26%), 40-50 років – 6 осіб (32%), 50 і старше – 4 особи (21%).  Медичний персонал СДНЗ № 232 за результатами атестації попередніх років має кваліфікаційну категорію: вищу – 2 особи (1 сестра медична старша,  1 лікар-ортопед). Технічного персоналу – 20 осіб, з них із вищою освітою 4 особи (20%). За вагомі досягнення та сумлінну роботу працівники СДНЗ №232 отримують різні заохочення. За підсумками роботи за звітний період працівниками отримано відзнаки: грамота голови районної адміністрації – 1 особа (сестра медична старша Дорошенко Л.М.), грамотою територіального відділу освіти – 1 особа ( учитель-логопед Костюченко І.С.), подяки територіального відділу освіти Хортицького району – 10 осіб.

Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом керівника по CДНЗ №232 на початку навчального року. При розстановці педагогічних кадрів враховано: освіта, педагогічний стаж, результати атестації та психологічні особливості працівників. Я, як керівник, диференційовано підходжу до молодих спеціалістів та досвідчених педагогів. Особливу увагу і підтримку приділяю  молодим спеціалістам з метою надання допомоги в організації навчально-виховного процесу.

 Відповідно до нового Типового Положення про атестацію педагогічних  працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 №930 (із змінами) кожні 5 років педагоги проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію. За поточний рік курсову перепідготовку пройшли  3 педагоги. Своєчасно атестаційною комісією було виконано повний обсяг заходів, передбачених нормативними документами. В 2016-2017 році в СДНЗ №232 атестовано  3 педагога: Цулі В.В., інструктору з фізичної культури, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; Гаркуші Я.В., вихователю присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; Черняєвій Л.М., вихователю, встановлено 9 тарифний розряд.

В CДНЗ №232 забезпечено умови для творчого зростання, для реалізації педагогами своїх професійних інтересів і можливостей, досягнення високого рівня реалізації стандартів дошкільної освіти. Впродовж багатьох років СДНЗ №232 є базовим закладом для проходження педагогічної практики студентами комунального вищого навчального закладу Запорізького педагогічного коледжу. Педагогічні колективи співпрацюють в тісній взаємодії та створюють сприятливі умови для проведення педагогічної практики та практичних занять студентів.

На виконання п.2 Постанови Кабміну України від 14 грудня 2016 року №974 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабміну України від 30 серпня 2002 року № 1298» Запорізька міська рада знайшла фінансові ресурси для підвищення посадових окладів педагогічних працівників ДНЗ, що стало поштовхом для подальшої плодотворної, самовідданої праці педагогів, сприяло тому, що вихователі із задоволенням приймають участь у конкурсах різних рівнів та посідають переможні місця. Працівники нашого СДНЗ №232 посіли ІІІ місце у міській фотовиставці «Дизайнерські ідеї оформлення території дошкільного навчального закладу». Також наш заклад приймає участь в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців дошкільних навчальних закладів/навчально-виховних комплексів «Джерело батьківських знань». На День дошкілля на базі ЗОІППО наш заклад прийняв участь у виставці-ярмарку «Вересневі смаколики» та був відмічений сертифікатом учасника.

За 2016-2017н.р.  відсутні вакансії педагогічних та технічних працівників, штатний розпис заповнений штатними одиницями, плинність кадрів відсутня.

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що в СДНЗ №232 сформований стабільний, працездатний колектив.

В СДНЗ №232 створені оптимальні умови для проведення медичної, оздоровчо-профілактичної  та корекційно-відновлювальної роботи.

Медичне обслуговування дітей в СДНЗ №232 здійснюють медичні працівники: сестра медична старша та сестра з дієтичного харчування Дорошенко Л.М., сестра медична із фізіопроцедур Махевська М.С., сестра медична із масажу та ЛФК Дієва О.В., лікар-ортопед Шуваєв А.В.

Зусилля колективу СДНЗ №232 були направлені на збереження та зміцнення здоров'я дітей. Використовуючи програму «Здоровим бути хочемо» в освітній процес дотримувалися особистісно-зорієнтованої моделі спілкування та навчання дітей, індивідуального та диференційованого підходу з урахуванням психологічних  особливостей дітей, раціонального розкладу занять, активізації рухового режиму, психологічного супроводження дитини впродовж перебування її в СДНЗ №232.

Аналізуючи стан відвідування дітьми СДНЗ № 232 визначено, що фактичне відвідування дітьми дошкільного закладу у 2016-2017 склало 69% - 11260 д/дн. Керуючись Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2016–2017 навчальний рік.  Захворюваність за період з 01.09.2016 р. по 01.05.2017р. склала 1200 днів – 6,9%, кількість пропущених днів з інших причин – 4754 д/дн.

Це обумовлено збільшенням кількості дітей з хронічними захворюваннями, низьким температурним режимом в період до опалювального сезону, а також недотриманням здорового та активного способу життя в родинах та низьким рівнем володіння здоров'язберігаючих технологіями батьками.

У вересні та травні проводиться моніторинг фізичних здібностей та фізичного стану дітей. Комплекс вправ для визначення фізичного стану дітей розроблений інструктором з фізичного виховання  для кожної вікової групи на основі методики М.М.Єфименко. Станом на січень 2017 року: 35% дітей  мають слабкий   м’язовий тонус, що може  обумовити порушення постави, 25% дітей – мають   обмеження рухової активності кульшових суглобів. За результатами ПМПК СДНЗ № 232 такі діти потребували особливої уваги. Для цих дітей були підібрані вправи на релаксацію, комплекси вправ зі стретчінгу та з використанням фітболів, тренажерів, комплекси вправ  для розвитку сили окремих груп м’язів. Станом на 31.05.2017: 20% дітей мають   слабкий м’язовий тонус, що приводить до порушення постави  та 10% до обмеження рухової активності кульшових суглобів. 

Згідно циклограмі контролю протягом звітного періоду в СДНЗ №232 мною, завідувачем Т.Л.Кончуковською,  сестрою медичною старшею Л.М.Дорошенко, вихователем-методистом С.П.Соловйовою здійснювався медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей. Дані контролю фіксувались в Журналі медико-педагогічного контролю, протоколах хронометражних спостережень.  Особливу увагу було приділено організації та проведенню занять з фізичної культури. Здійснення медико-педагогічного контролю сприяло досягненню оптимального рівня фізичного навантаження та максимальних показників загальної та моторної щільності занять.    Хронометраж занять показав, що середній показник загальної щільності заняття становить у групі молодшого віку – 87%, у групах середнього віку – 90%, у групах старшого віку – 93%, моторна щільність становить у групі молодшого віку – 60%, у групах середнього віку – 65%, у групах старшого віку – 70%  

Захворюваність дітей СДНЗ за 2014- 2016 роки

Показники

Рік

 

2014

2015

2016

Рівень загальної

захворюваності

2386

1892

2546

Рівень інфекційної

Захворюваності

68

21

174

Кількість днів пропущених однією

дитиною через хворобу

16,5

11,2

16,1

Індекс здоровя

12,5

8,6

8,1

Відсоток пропусків через хворобу

6,4

4,7

6,4

 

Захворюваність дітей СДНЗ за видами захворювань за 2014- 2016 роки

 

Види захворювань

Рік

 

2014

2015

2016

ГРВІ

188

151

177

Бронхіт

16

23

27

Інфекційні захворювання,

що передаються повітряно-крапельним шляхом

6

1

15

Гострі кишкові інфекції

-

1

-

 

        Упродовж 2016 року проводились різноманітні  заходи щодо профілактики захворювань, використовувалися здоров’язберігаючі технології: дихальна гімнастика, крапковий масаж, для часто хворіючих дітей розроблені індивідуальні комплекси з фізичних та дихальних вправ. В роботі використовувалися різноманітні оздоровчі заходи: аероіонопрофілактика, фіто-профілактика, сінглетно-киснева терапія. Проводилася планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм, методів роботи з проблеми зміцнення оздоровчого потенціалу дітей засобами сучасних здоров’берігаючих технологій.

      Показники захворюваності дітей за 2016рік по віковим групам:

Група № 1 – 7,7 % вихователі Красуля О.В., Бароян Н.А.,

Група № 2 – 6,2%  вихователі Білоус Т.М., Гаркуша Я.В.,

Група № 3 – 5,4 % вихователь Могілат Н.В., Бабак О.В.,

Група № 4 – 4,8 % вихователі Вовк Г.М., Мазгіна В.В.,

Група № 5 – 8 %    вихователі Белооченко С.В., Черняєва Л.М.,

Група № 6 – 5,2%  вихователі Олійник О.А., Кіріченко Н.Г.

      Найвищий показник захворюваності — у групі № 1 «Горобинка», група  № 5 «Берізка». Такий показник захворюваності пояснюється тим, що діти мають ЛОР захворювання, сердцево - судинні, ендокринні захворювання, а також знов прибулі діти знаходяться на адаптаційному періоді, та враховуючи їхні вроджені вади, дають такий показник захворюваності. В СДНЗ №232 проводиться робота з часто хворіючи ми дітьми, здійснюється щоденне квартування приміщень.

            Як результат проведеної роботи – зменшення загальної кількості захворювань на  ОРВІ, грип, бронхіти,  2015 -182 випадки , 2016 – 218 випадків,  кишкових захворювань – не було.

 

 

Моніторинг стану здоров’я дітей в СДНЗ № 232

за 2016рік

№ за/п

Зміст

Показник

 

Чисельністьдітей в СДНЗ на кінець року

86

 

Показникохопленнямедичнимиоглядами у % на кінець року

100

 

Кільсть травм в СДНЗ за рік

 

 

під час НВП

-

 

побутові

2

 

Кількість днів пропущених через хворобу

1389

 

Річний план дітоднів

21690

 

Показникзахворюваності%

 

 

(ГРВІ, соматичнізахворювання)

4,05%

 

Група № 1 

7,7%

 

Група № 2 

6,2 %

 

Група № 3 

5,4 %

 

Група № 4 

4,8 %

 

Група № 5 

8 %

 

Група № 6 

5,2 %

 

ГКІ

-

 

Чисельністьдітей, які не хворіли у звітномуроці %

7/8,1 %

 

Показникохопленнястоматологічнимиоглядами у %

24/25,5%

 

Чисельністьдітей з вадамиопорно-руховогоапарату в ДНЗ

86

 

- плосковальгусна  деформація  стоп

- дисплазія  кульшових  суглобів

- ДЦП

- кривошия

- укорочення  нижніх  кінцівок

- клишоногість

- вальгусна  деформація  колінних  суглобів

- вроджена деформація  грудної  клітини

- порушення постави

- варусна деформація гомілок

- вроджена аномалія розвитку хребта та грудної клітини

70/81,4%

9/10,5%

-

3/ 3.5%

-

1/1,2%

2/2,3%

2/2,3%

2/2,3%

3/3,5%

-

 

Чисельністьдітей звадамизору в ДНЗ

3/3,5%

 

Чисельністьдітей з вадамимовлення

33/38.4%

 

Чисельністьдітей з паталогієюсерцево-судинноїсистеми в ДНЗ

13

 

Чисельністьдітей з патологієюендокринноїсистеми

1/1,2 %

 

Чисельністьдітей з паталогієюорганівтравлення в ДНЗ

-

 

Чисельністьдітей з хронічнимизахворюваннямиорганівдихання

-

 

Чисельністьдітей з латентною формою тубінфекції в ДНЗ

-

 

Чисельністьдітей з патологієюнервовоїсистеми в ДНЗ

8/9,3%

 

чисельністьдітей, якимпризначено в ДНЗ дієтичнехарчування

-

 

Чисельністьдітей, віднесених до                            І групиздоров'я, дітей/ %

-

 

                                                                                  ІІ групиздоров'я, дітей/%

81-94,2%

 

                                                                                  ІІІ групиздоров'я, дітей/ %

5/5,8 %

 

        

 

З метою результативності всієї корекційно-відновлювальної та профілактичної роботи в СДНЗ №232 функціонує  кабінет  фізіотерапії.  Для проведення  електро-світлових та оздоровчо-профілактичних  процедур придбано обладнання: 

 - апарат Д’арсенваль «Корона»,  

- апарат «Біотонус» для електростимуляції,

- апарат МАГ 30-4Т низькочастотної магнітотерапії,

- лампа «Солюкс» настільна,

- випромінювач ультрафіолетовий «Сонечко».

- електрофарез,

- лампа інфрочервоноговипрамінювання для проведення теплових процедур «BEURER».

Медсестрою з фізіотерапії Махевською М.С. у період з вересня по грудень 2016р. проводено курси оздоровчо-профілактичної терапії (аромотерапія, іонотерапія, фіточаї, та синглентно-киснева терапія, сольові ванни для ніг), д’арсонвалізації, магнітотерапії, рефлекторні процедури апаратом «Біотонус», електрофарези за призначенням лікаря-ортопеда, прогріваючи процедури лампою ультрофіолетового опромінювання «Праймед», лампою інфрочервоноговипрамінювання за призначенням дитячого лікаря педіатра КУ «ЗМБДЛ № 5» Лахно І. П.

Оздоровчо – профілактичні процедури проводяться за  графіком – двічі на рік – тривалість одного курсу складає 10 днів.  Кожний сеанс терапії розпочинається з мінімальної тривалості від 30 секунд і поступово збільшується до 5 хвилин, залежно від захворювання  дитини.

Також при проведенні оздоровчо-профілактичної  терапії в ігровій формі проводиться пальчикова гімнастика та самомасаж кінцівок. Під час проведення процедур використовується відео та аудіо презентації ( музичний супровід з релаксаційною музикою),  перегляд слайд – шоу з теми  « Природа»   Це сприяєло заспокоєнню нервової системи та  кращого сприйняття терапії.

Впродовж  року  з  дітьми   вікових   груп  два  рази  на  тиждень   проводяться  заняття  з  лікувальної  фізкультури  згідно  розробленим  індивідуальним  комплексам, враховуючи  рекомендації  лікаря  -  ортопеда. Всі  діти  отримали  два  курси  масажу  згідно  діагнозу.

За  даний  період  часу  з  дітьми  вікових  груп  двічі  на  тиждень  проводились  заняття  з  лікувальної  фізкультури. Діти  відвідували  заняття  підгрупами,  згідно  діагнозу  лікаря-ортопеда.  Сестрою  медичною з лікувальної фізкультури  Дієвої О. В.  були  розроблені   комплекси  вправ  для  дітей  вікових  груп, з  урахуванням  віку,  фізичного  стану  та  розвитку,  ортопедичного та  другорядного   діагнозів. Для  кожної  дитини  був  розроблений  індивідуальний  комплекс , записаний  в  зошит  взаємозв’язку  між  сестрою  медичною  з  ЛФК  та  вихователями  вікових  груп. Комплекси  індивідуальної  лікувально- корекційної  роботи  змінюються  кожні  два  тижні. 

На  заняттях  із ЛФК  сестрою медичною  з лікувальної фізкультури Дієвою О. В.  використовувалось  як  традиційне  обладнання  (гімнастичні  палиці,  м’ячи, обручи, драбина, похила  дошка,  шведська  стінка) так  і  нетрадиційне (фітболи, сухий  басейн, масажери, надувні  пуфи, тренажери «Повітряна прогулянка», «Тунель», «Малявка», «Космонавт», «Геркулес», «Чарівна доріжка», «Вертелка»,) В жовтні 2016р був  проведений  курс  тонізуючих  ванн  для  ніг  з  морською  сіллю. Під  час  проведення  були  використані  елементи  аквагімнастики  з  дрібними  м’ячами.

Згідно  з  графіком  та  призначенням  лікаря-ортопеда  проводились  курси  масажу (10 сеансів) по  всім  віковим  групам. Крім  класичного  лікувального  масажу,сестра медична з масажу Дієва О. В.   застосовувала  масаж  масажерами, призначеними  для  дії  на  всі  частини  тіла.

Також  дуже  ефективним  є   масаж колючими рукавичками. В  основі  дії  цього  масажу  лежить  рефлекторний  метод, заснований  на  виникненні  гіперемії, роздратування  шкіряних  рецепторів,  що  створюється  на поверхні шкіри.

Особливу  увагу   сестра медична  з лікувальної фізкультури Дієва О. В. приділяла  в  лікувально-корекційній  роботі  дітям  «групи  ризику» . Найбільш  ефективним  методом  масажу  для  цих  дітей  є  масаж  сегментарних  зон,  а  також  лікувальний  класичний  масаж  з  акцентом  на  покращення  кровообігу  та  лімфотоку. В  лікувальній  фізкультурі  задіяні  прийоми  пасивної  гімнастики, релаксійні  моменти ,пальчикова гімнастика з промовлянням віршів, самомасаж,  крапковий  масаж Шиатсу та  корекція  постави  перед  дзеркалом.

В результаті  проведеної  роботи  з  лікувальної  фізкультури  та  масажу  помічено  покращення  фізичного  стану  дітей – 13 осіб.  При  діагностичному  огляді  лікарем -  ортопедом  відмічено  перехід  з  тяжкого  ступеню  захворювання  на більш  легку  ступінь, збільшення   рухової  активності  в  кульшових  суглобах, покращення  постави – 8 осіб. 

На  31.05.2017р.  лікарем-ортопедом  було  проведено  чергове  діагностичне  обстеження  дітей  вікових   груп  – 85  дітей.

В  результаті   огляду  дітей  були  виявлені   слідуючи  патології :

- плосковальгусна  деформація  стоп – у 76 дітей;

- дисплазія  кульшових  суглобів – 10;

- кривошия – 2;

- клишоногість- 1;

- вальгусна  деформація  колінних  суглобів –3;

- вроджена деформація  грудної  клітини –1;

- порушення постави- 2;

- варусна деформація гомілок- 1;

- вроджена аномалія розвитку хребта та грудної клітини-1;

- варусна деформація колінних суглобів-1;

- деформація грудної клітини-1;

- х-образна деформація нижніх кінцівок-1;

- деформація 2 пальця лівої нижньої кінцівки-1.

Під  час  діагностичного  обстеження  лікарем-ортопедом Шуваєвим А. В  у дітей  була відмічена  позитивна  динаміка.

Відмічено  перехід  з  більш  тяжкого  ступеню  плосковальгусноЇ  деформації  стоп  на  легку  ступінь у 11 дітей  ( ГолобльоваІ., Князева М., Рубльової М., Заєць С., Коваленко М., Роботи С., Ліпської А., Турова М., Хлуса М., Мережко У., Карети В.)

Збільшення   рухової  активності  в  кульшових  суглобах виявлено  у   3  дітей (Щербакова С., Кузнєцова М., Махевської В.)

Знято діагнози у дітей (Ліпська А.-вальгусна деформація колінних суглобів, Рубльова М.-х-образна деформація нижніх кінцівок)

 Покращення   постави    відмічено  у  1  дитини  (Каганського С.).

Особлива увага була приділена дітям «групи ризику» ( Філоненко М.,  Острогляд М., Балабуха Я.,Северенюк М.). Для Красько М. розроблені індивідуальні комплекси занять з лікувальної фізкультури згідно рекомендаціям лікаря - ортопеда та враховуючи другорядні діагнози.

Були  надані консультації батькам під час огляду дітей  лікарем-ортопедом Шуваєвим А. В.  для кожної дитини   стосовно подальшого лікування (заняття з лікувальної фізкультури, курс масажу, фізіотерапевтичні  процедури).

Слід зазначити, що внаслідок  проведеної  вищезазначеної корекційної   роботи  відмічено  позитивну  динаміку  в стані  здоров’я    дітей  з  порушенням  опорно-рухового  апарату, а також дітей які мають супровідні діагнози: діти логопати, діти з затримкою психічного розвитку, дитина з порушенням слуху.

Організація харчування дітей у  СДНЗ № 232 здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами, вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» із змінами, вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234) та інших чинних нормативних документів щодо організації харчування дітей у ДНЗ.

Відповідно до штатного розпису СДНЗ №232 повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Посадові обов’язки відповідальних осіб приведені у відповідальність до вимог Інструкції.

Стан харчоблоку СДНЗ №232 та допоміжних приміщень відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Харчоблок забезпечено дезінфікуючими, миючими засобами відповідно до санітарних вимог. В СДНЗ № 232 у достатній кількості забезпечено кухонним обладнанням і посудом. На харчоблоці посуд різного розміру и призначення, виготовлений з нержавіючої сталі, алюмінію. Весь посуд та інвентар промарковане та використовується за призначенням. Харчоблок забезпечено засобами вимірювання (терези) які пройшли метрологічну повірку. В 2016 році було придбано, за благодійні  внески батьків посуд  із нержавіючої сталі (каструлі різного розміру). В листопаді 2016 року було придбано холодильник на суму 12000 грн.

Проте потребує заміни технологічне обладнання, а саме: плита електрична, електрокотел, духова шафа, електрична сковорода, м’ясорубка, картоплечистка, пристрій для протирання, холодильне обладнання про що подана заява-клопотання до територіального відділу освіти Хортицького району.

З боку адміністрації СДНЗ №232 здійснено щоденний контроль за санітарним станом харчоблоку. За результатами адміністративного контролю СДНЗ № 232 за звітний період порушень не виявлено.

Продукти та продовольча сировина завозяться в СДНЗ №232 відповідно до договорів з постачальниками. Овочесховище знаходиться в належному стані.

За результатами адміністративного контролю за звітний період в СДНЗ №232 виявлено: стан овочів та фруктів відповідали вимогам, всі овочі та фрукти  були якісні; в наявності всі супровідні документи;  було дотримано санітарні норми і правила зберігання про­дуктів харчування і продовольчої сировини у коморі; дотримано товарне сусідство та термін їх реалізації; тара утримувалась у відповідному стані; дотримано здійснення бракеражу сирої та готової продукції, закладки продуктів та технології приготування страв. За звітний період порушень не виявлено.

Стан овочів постійно контролювався мною, завідувачем Кончуковською Т.Л. та сестрою медичною з дієтичного харчування Дорошенко Л.М., комірником Геновою Г.В.  два рази на тиждень.

За результатами аналізу з'ясовано, що у СДНЗ №232 ведення документації з організації харчування дітей є задовільною.

Харчування дітей здійснюється згідно Єдиного перспективного двотижневого меню на літньо-осінній та зимово-весняний періоди по Хортицькому району, яке затверджено завідувачем та погоджено Держпродспоживслужбою в м.Запоріжжі. В наявності затверджена завідувачем та розподілена за тижнями картотека страв, відповідно до якої складається меню-вимога. Картки-розклади оформлені згідно з вимогами Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та відповідають розробленому перспективному двотижневому меню.

Харчування дітей здійснювалось відповідно до норм, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2004р. № 1591«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,(зі змінами). В  СДНЗ №232 організовано 3-разовий режим харчування. В оздоровчий період 4-разовий.

Ефективність роботи системи харчування відстежується за результатами щомісячного моніторингу виконання норм харчування дітей в СДНЗ №232, системного аналізу якості харчування, моніторингу відповідності фактичної вартості харчування встановленим показникам

Порівнюючи з 2015-2016 роком, у 2016-2017 році середній показник виконання норм основних продуктів харчування становить:

 

 

 

виконання норм харчування з вживання продуктів ясла(у %):

 

 

 

Навчаль

на рік

 

 

м'яса

риби

масла вершкового

молока

олії

сиру кисломол.

сиру тверд.

яєць

фруктів свіжих

овочів

 картоплі

соку

цукру

загальний     показник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2015-2016

65

95

90

50

105

37

115

100

41

70

100

52

100

78

2016-2017

90

91

100

66

100

78

94

100

56

67

90

63

100

84

Порівняння

+25

-4

+10

+16

-5

+41

-21

0

+15

-3

-10

+11

0

+6

Н.р.

виконання норм харчування з вживання продуктів сад (у %):

 

 

 

 

 

я/с

м'яса

риби

масла вершкового

молока

олії

сиру кисломол.

сиру тверд.

яєць

фруктів свіжих

овочів

 картоплі

соку

цукру

загальний     показник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2015-2016

84

75

94

53

108

50

115

100

35

70

100

56

100

80

2016-2017

88

74

100

74

100

90

92

84

47

69

88

62

100

82

Порівняння

+4

-1

+6

+21

-8

+40

-23

-26

+12

-1

-12

+6

0

+2

 

Вищезазначені показники надають можливість зробити висновок, що середній показник виконання норм основних продуктів в 2015-2016н.р. в групах раннього віку в порівняні з 2016-2017н.р.  збільшився на 6%, а в групах дошкільного віку збільшився на 2 %.  Порівнюючи таблицю можна зазначити, що показник виконання основних продуктів харчування збільшився.  Збільшився асортимент завозу продуктів і продовольчої сировини.

Аналіз даних якості харчування за 2015-2016н.р. рік в порівняні з 2016-2017н.р. дає можливість зробити такі висновки: розрахунок основних інгредієнтів їжі (білків, жирів, вуглеводів) в раціоні харчування дітей  становить:

 

2015-2016н.р.

2016-2017н.р.

 

Ясла

Сад

Ясла

Сад

Білки

41

63

49

75

Жири

30

49

36

57

Вуглеводи

180

254

160

241

Калорійність

1130

1678

1143

1747

        

         Проаналізувавши дані таблиці, можна зробити висновок, що показники калорійності продуктів харчування за 2016-2017н.р. збільшився завдяки виконанню в повному обсязі заявок на продукти харчування.

        

Показники вартості харчування дітей в  СДНЗ №232 за період

з 01.09.2016 р. по 01.03.2017 р.

 

Фіксований грошовий вираз вартості харчування, грн.

IX

2016

я/с

13,85/

20,71

X

2016

я/с

13,85/

20,71

XI

2016

я/с

13,85/

20,71

XII

2016

я/с

13,85/

20,71

I

2017

я/с

17,40/

26,97

II

2017

я/с

17,40/

26,97

III

2017

я/с

17,40/

26,97

IV

2017

я/с

17,40/

26,97

V

2017

я/с

17,40/

26,97

ясла

11,96

14,27

15,15

15,61

15,78

17,04

16,46

18,42

16,64

сад

17,49

21,32

22,31

24,39

23,87

24,57

26,33

28,87

24,65

 

Комірником Геновою Г.В. своєчасно подавались щотижневі заявки на продукти харчування. Комірник сумісно із членами комісії з громадського контролю (відмітки про контроль в відповідному Журналі)  контролювала умови доставки продуктів харчування і продовольчої сировини до СДНЗ №232, контролювала якість та асортимент продуктів харчування і продовольчої сировини за додержанням вимог санітарного законодавства щодо їх зберігання. Комісія з бракеражу контролювала на явність супровідних документів, безпечність і якість продовольчої сировини що надходять до СДНЗ №232. Супровідні документи засвідчували категорію, ґатунок, дату виготовлення, термін реалізації, умови зберігання. Постачання продуктів харчування здійснювалося в повному обсязі, відповідно до заявок.  У разі необхідності вносились корективи до заявок. У СДНЗ №232 зберігаються копії заявок на продукти,  здійснюється облік про повноту їх виконання. Обсяг та частота завозу продуктів харчування і продовольчої сировини регулюються в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей, які відвідують СДНЗ №232.

З метою посилення контролю за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини і роботою працівників харчоблоку, згідно наказів по СДНЗ № 232 від 03.01.2017 р. № 04 «Про створення комісії з бракеражу в СДНЗ №232» та від 03.01.2017 р. № 05 «Про затвердження складу комісії громадського контролю за якістю харчування» були створені: комісія з бракеражу та комісія громадського контролю за якістю харчування дітей, які проводили щоденно перевірки (записи в журналі громадського контролю за організацією харчування). Розроблено Положення про комісію громадського контролю за якістю харчування дітей в СДНЗ № 232 (наказ по СДНЗ № 232 від 06.01.2016 р. № 04р «Про затвердження складу комісії громадського контролю за якістю харчування»). Згідно зі встановленою формою вчасно ведуться бракеражні журнали сирої та готової продукції, журнал здоров’я працівників харчоблоку. Щомісячно в СДНЗ № 232 представниками батьківської громади здійснюється громадський контроль за організацією харчування дітей.

 Комісія з громадського контролю за організацією харчування дітей в СДНЗ №232 здійснювала оперативний контроль питань організації харчування дітей:

-         наявність договорів про закупівлю за державні кошти;

-         повнота та точність виконання заявок  СДНЗ №232  на продукти харчування;

-         дотримання графіків та маршрутів, обсягу продукції та продовольчої сировини, що постачається до СДНЗ №232;

-         дотримання вимог до якості продуктів харчування та продовольчої сировини, зокрема з урахуванням характеристики, визначеної у Специфікації на закупівлю товару за державні кошти, яка є додатком і до договорів;

-         дотримання вимог до транспортування продуктів харчування та продовольчої сировини;

-         дотримання вимог до супровідних документів;

-         виконання норм харчування;

-         ефективність співпраці вихователів, медичних працівників з батьками щодо організації харчування;

-         робота щодо покращення матеріально-технічного забезпечення харчоблоку СДНЗ №232.

Висновки і пропозиції вивчення стану харчування в СДНЗ №232 зафіксовано в  Журналі громадського контролю за організацією харчування дітей в СДНЗ №232.

З метою проведення контролю щодо виконання Постачальником умов договорів про закупівлю продуктів харчування за державні кошти  була створена комісія за здійсненням контролю за виконанням Постачальником умов договорів про закупівлю товару за державні кошти. Щотижня здійснювався контроль за виконанням Постачальником умов договорів про закупівлю продуктів харчування за державні кошти і з відміткою у відповідному Журналі.

Про результати контролю звітували на, виробничих нарадах (протокол від 29.03.2016 №1, протокол від 19.05.2016 № 2, протокол від 30.08.2016 №3 , протокол  від 20.12.2016 №4, протокол від 23.03.2017 №1, протокол від 12.05.2017 №2); на загальних батьківських зборах (протокол від 29.09.2016 №4);  на Раді СДНЗ №232 (протокол від 28.10.2016 № 1); на групових батьківських зборах, на адміністративних нарадах при завідувачу (протокол від 28.09.2016 №1, протокол від 28.11.2016 №3).

На виконання листа Міністерства освіти і науки України «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 23.05.2012 № 1/9-396,  систематично впродовж звітного періоду було здійснено оперативний контроль за організацією харчування дітей завідувачем та сестрою медичною старшою. Впродовж року згідно циклограми контролю організації харчування охоплені своєю увагою всі питання забезпечення дітей якісним та збалансованим харчуванням, санітарно-гігієнічним вимогам. Були проведені різні види контролю: вибірковий контроль (виконання норм харчування, виховання культурно-гігієнічних навичок), оперативний контроль(санітарно-гігієнічний стан, технологія приготування страв, обробка сирих і готових продуктів, видача готових страв, ведення документації відповідно до Інструкції з харчування.

Оперативний контроль санітарного стану харчоблоку здійснюється сестрою медичною з дієтичного харчування Дорошенко Л.М. згідно з циклограмою роботи, про що ведеться щоденно записи в Журналі внутрішнього  контролю. Санітарний стан харчоблоку задовільний, усі приміщення  прибрані, генеральне прибирання проводиться один раз на тиждень кожного приміщення харчоблоку згідно графіка генеральних прибирань. У приміщенні харчоблоку розміщено інструкцію щодо правил миття кухонного посуду, інвентарю та обладнання.

Згідно з програмними вимогами ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільників. У групах створені всі умови для формування у вихованців культурно-гігієнічних навичок. Вихователі, помічники вихователів добре обізнані з питань гігієнічного, естетичного виховання. Як показало спостереження за процесом організації харчування дітей в різних вікових групах, працівники приділяють належну увагу процесу формування у дошкільників відповідних культурно-гігієнічних навичок та навичок самообслуговування. Вихованці мають сформовані навички (миття рук, сервірування столу, чергування та виконання доручень), обізнані з назвами страв, у спілкуванні перелічують улюблені. Відповідна робота проводиться з батьківською громадськістю. Питання щодо наступності в організації раціонального харчування між закладом та сім’єю розглядаються на групових та загальних батьківських зборах, плануються в індивідуальних бесідах, висвітлюються через батьківські куточки. Поради та рекомендації, відповідні тематичні добірки мають естетичний вигляд та практичний зміст.

          Слід зазначити, СДНЗ № 232 визначено базовим дошкільним навчальним закладом по територіальному відділу освіти Хортицького району з питання організації харчування дітей в ДНЗ. Так 19.05.2017 року в СДНЗ №232  було проведено районний семінар-практикум для старших  медичних сестер та медичних сестер з дієтичного харчування  Хортицького району з теми «Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі». На цьому семінарі-практикумі було презентовано: ведення ділової документації, забезпечення адміністративного контролю з даного питання, а саме: циклограми контролю за організацією харчування дітей в ДНЗ з боку завідувача, сестри медичної з дієтичного харчування, вихователя-методиста. Вихователем-методистом Соловйовою С.П. було надано алгоритм виховання культурно-гігієнічних навиків згідно віку дітей та практичні рекомендації роботи з дітьми, які мають особливі потреби у здоров’ї дітей. Увесь практичний матеріал вищезазначеного семінару викладений на сайті СДНЗ №232  http://sadikzp.jimdo.com/

 Виходячи з вищезазначеного, організація харчування дітей в СДНЗ №232 на достатньому рівні.

Освітньо-виховний процес в CДНЗ №232 «Сіренький зайчик» визначається Базовим   компонентом дошкільної освіти та реалізується через виконання освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», група раннього віку за програмою «Оберіг», іншими додатковими програмами розвитку дітей, листами затвердженими Міністерством освіти і науки України та річного плану.

План роботи на рік складається сумісно з  вихователем-методистом Соловйовою С.П., схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем та погоджується начальником територіального відділу освіти Хортицького району.  Роботу колективу  спрямовано  на виконання пріоритетних завдань та реалізується через різні форми роботи: педагогічні ради, семінари-практикуми, круглі столи,  колективні перегляди, консультації, виставки-презентації, роботу з батьками.  Науково-методична база закладу щорічно поповнюється новинками методичної літератури, періодичними виданнями, наочними посібниками за рахунок благодійного фонду «Розвиток». Методичний кабінет має достатню базу для забезпечення якості освітньо-виховної роботи з дітьми (перспективне та календарне планування роботи вихователів та спеціалістів, розробка конспектів занять до різних розділів програми, пакет документації практичного психолога СДНЗ № 232, сценарії свят та розваг).

Навчально-виховний процес в CДНЗ № 232 забезпечено Базовим компонентом дошкільної освіти, додатковою освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки», спеціальною Програмою розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату, парціальними програмами: «Один вдома плюс», «Веселкова музикотерапія», «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Скарбниця моралі», «Чудеса на піску», «Пісочна грамота».

Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрями в діяльності дошкільного закладу.

Надбанням дошкільного навчального закладу є скарбничка перспективних педагогічних досвідів узагальнених педагогами  CДНЗ № 232:

-          « Екологічне виховання дітей дошкільного віку через призму використання сучасних інноваційних технологій» (вихователь Кіріченко Н.Г.);

-         «Корекція звуковимови у дітей із стертою формою дизартрії засобами артикуляційної гімнастики та логопедичного масажу»   (учитель-логопед, Костюченко І.С.);

-         «Система оздоровчої та корекційно-профілактичної роботи з дітьми з вадами опорно-рухового апарату» (вихователь   вищої  категорії Кончуковська Т.Л.);

-         «Масаж з  дітьми  з  ДЦП» (учитель-логопед, Костюченко І.С.);

-         « Система  корекційних  вправ  з  фітболами» (сестра  медична  з  ЛФК Дієва О.В.,учитель-  логопед Костюченко І.С., практичний психолог  Сизоненко В.Г.);

-         «Казкотерапія   у  роботі  з  дітьми з вадами  опорно- рухового  апарату» (вихователь  зі  званням  «методист» Соловйова.С.П.)

-         «Психологічне забезпечення освітнього процесу спрямованого на формування здоров’язберігаючої компетентності дітей дошкільного віку з порушенням  опорно – рухового   апарату»( практичний психолог Сизоненко В.Г.)

Всі досвіди мають в додатках апробований практичний матеріал для використання в педагогічній роботі.

         Впровадження передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій  має свій позитивний вплив на рівень розвитку пізнавальної сфери дошкільників.

Впродовж звітного періоду педагогічним колективом СДНЗ №232 впроваджено в корекційно-відновлювальну роботу з дітьми технології арт-терапії (пісочну та крупотерапію, елементи казкотерапії, ігротерапії, біоенергопластику).

         Психологічний супровід навчально-виховного процесу в СДНЗ №232 здійснює практичний психолог Сизоненко В.Г. В С ДНЗ № 232 приділено особливу увагу збереженню психологічного здоров’я дітей, їх психоемоційному розвитку,  створенню комфортних умов для соціалізації.

         З усіма дітьми систематично проводились  психологічні заняття спрямовані на збереження психологічного здоров’я та виконання вікових етапів розвитку за програмою Гумовської Л. М. «Розвиток соціально- емоційної сфери дошкільників» з використанням зошиту «Дитина і суспільство». Ці заняття допомагали сформувати у дітей основи життєвої компетентності, базові якості особистості, закласти основи для формування позитивного образу «Я» дитини (фізичного, психічного, соціального).

         Для відстеження динаміки розвитку дітей використовуються  моніторингові  дослідження, які допомагають скласти   психологічний портрет особистості дитини,  проводиться психологічний аналіз деяких особливостей розвитку когнітивної,  мотиваційної, особистісної, емоційно – вольової сфер особи; формуються  загальні висновки та рекомендації для педагогів. З дітьми (11дітей),  які мають високий рівень емоційного неблагополуччя,  ефективно використовувались  корекційно – відновлювальні заняття за програмою А. В. Кондрашевської «Чудеса на піску». Особливо ефективно було використання елементів крупотерапії. За результатами моніторингових досліджень визначена позитивна динаміка у 100% дітей.  Резервом в роботі вважаємо - продовження роботи з дітьми з профілактики негативних станів.

         З дітьми «групи ризику»  (8 дітей)  проводились 2 рази  на тиждень  індивідуальні  заняття. Метою проведення занять була корекція та розвиток пізнавальної, емоційної та комунікативної сфери дітей. Індивідуальний маршрут сплановано на основі вивчення розвитку дитини (співбесіда з батьками, діагностика розвитку психічних функцій, рекомендації обласної ПМПК та проведення ПМПК в СДНЗ № 232). В своїй роботі практичний психолог використовував різноманітні форми та методи роботи, ігри та вправи з розвитку пізнавальних психічних процесів,  психогімнастичні етюди, комунікативні ігри, елементи музико та арт терапії, руховий тренінг, релаксаційні методи. Вся індивідуальна робота з дітьми була погоджена з батьками вихованців. І за результатами проведення занять педагогам надавались рекомендації для закріплення з дітьми.  Позитивна динаміка спостерігається у всіх дітей.

Практичним психологом  здійснювався соціально-педагогічний  патронат  дитини з інвалідизацієюДанілова Кирила 2012 р.н. (ДЦП). Під час психологічного супроводу матері  дитини Даніловій О.А. надані рекомендації щодо розвитку психічних функцій у дитини та створення розвиткового середовища вдома. 

На протязі 2016-2017 н.р. логокорекційна робота проводилась учителем-логопедом Костюченко І.С. та була спрямована на надання якісної логопедичної допомоги дітям, які мають порушення мовлення та потребують мовленнєвої корекції. За результатами обстеження  та рекомендаціями КЗ «ЗОПМПК» ЗОР виявлено дітей з ФФН – 12 осіб(36,4%), з ЗНМ – 21 дитина (63,6%), з заїкуватістю – відсутні, з дизартрією – 12 дітей (36,4%)

         Впродовж 2016-2017 н. р. за рекомендаціями учителя-логопеда були направлені діти за  консультативною допомогою до спеціалістів:

-     82 %  дітей – невропатолога

-     50 % дітей – психоневролога

-     27 % дітей – ортодонта

-     22 % дітей – отоларинголога

Під час логокорекційних занять учитель-логопед використовувала ефективні форми, методи навчально-корекційного процесу, сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, логопедичної науки та практики. При організації логокорекційної роботи учитель-логопед І.С. Костюченко враховувала всю картину мовного дефекту, результати обстеження дітей. В своїй роботі учитель-логопед використовувала власно розроблені масажні прийоми, матеріали для розвитку актикуляторної моторики для дітей з тяжкими пору­шеннями артикуляційного апарату, порушенням іннервації, а також методику проведення масажу артикуляційного апарату за О.М. Новіковою для дітей з тяжкими порушеннями артикуляційного апарату.

          Впродовж  2016 -2017 н. р. проводилась  робота з дітьми «групи ризику»:

-       Северенюк М., група №2;

-       Красько М., група №2;

-       Балабуха Я., група № 4;

-       Філоненко Н., група № 6

На цих дітей складено індивідуальні плани роботи з урахуванням первинного та вторинного (логопедичного) діагнозу. Для кожного з дітей розроблено індивідуальні комплекси вправ для розвитку артикуляторної моторики, мовленнєвого дихання, різноманітні прийоми логопедичного масажу. У мовленнєвому розвитку дітей спостерігається позитивна динаміка.

Учитилем-логопедом здійснювався соціально-педагогічний  патронат  дитини з інвалідизацією Данілова Кирила  2012 р.н.  Під час логопедичного супроводу матері дитини Даніловій О.А. надано рекомендації щодо логокорекційної роботи з дитиною вдома.

Впродовж  2016 -2017 н.р. учителем-логопедом Костюченко І.С. в системі велась логокорекційна робота з дитиною з інвалідизацією Красько Марком група № 2. Під час роботи з дитиною, яка має особливі потреби враховувались індивідуальні особливості, діагнози дитини, контролювалось дозування навантаження, корекційна спрямованість.

За результатами моніторингу мовленнєвого розвитку дітей  на кінець 2016-2017 н.р. с повною ліквідацією мовного дефекту закінчили навчання 14 дітей. 19 дітей залишилось для продовження логокорекційних занять.

         Музично-естетичний розвиток дітей в дошкільному навчальному закладі організовувала музичний керівник Огонькова А.В. Музичні заняття, як основна форма організації музичного виховання дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату, проводились з урахуванням специфічних потреб кожної дитини та орієнтацією на загально розвивальну мету. На музичних заняттях з елементами логоритміки велика увага приділялася комплексній корекційно-профілактичній роботі яка формувалась з урахуванням діагностичного обстеження музичного розвитку та музичних здібностей дітей на початку(вересень) та в кінці (квітень) навчального року.

       Діагностичне обстеження музичного розвитку та музичних здібностей дітей на кінець навчального року (квітень) показали покращення результатів во всіх розділах музичного розвитку дітей.

          Впродовж навчального року проводилась індивідуальна робота з дітьми, яка була розроблена з врахуванням результатів психолого-медико педагогічного консиліуму та  діагностичного обстеження музичного розвитку та музичних здібностей дітей.

          Особлива увага приділялась дітям групи ризику:

Філоненко Микиті гр. №6, Северенюк Маргариті гр. № 2, Красько Марку 

гр. №2, Балабуха Яну гр. №4.

          Для кожного з цих дітей музичним керівником були розроблені індивідуальні комплексні плани, враховуючи рекомендації лікаря-ортопеда та другорядні діагнози.

       За період 2016 – 2017 н.р. діти групи ризику за результатами музичного обстеження показали покращення во всіх розділах музичного виховання (з низького рівня музичного розвитку до середнього рівня музичного розвитку).

         В своїй роботі музичний керівник використовувала мультимедійні технології (аудіо, відео), які допомагали в досягненні поставлених задач в музично-естетичному розвитку дітей на загальних та індивідуальних музичних

Разом з іншими видами роботи, корекційно-відновлювальна робота у дошкільному закладі реалізується також на заняттях із фізичного виховання, ранкових гімнастиках, індивідуальних заняттях,  на спортивних святах та розвагах. Всі ці заходи проводяться інструктором з фізичного виховання Цулею В.В.

         Інструктором з фізвиховання Цулею В.В. здійснювалась робота з фізичної культури, використовуючи здоров’язбережувальні, здоров’яформуючі технології, заняття з фізкультури проводились за методикою М.М. Єфименко «Театр фізичного виховання. Малі форми фізичного виховання». Розроблені  комплекси вправ для кожної вікової групи. На заняттях з фізичної культури використовувалось  нетрадиційне обладнання: «Парашут», фітболи, батут, балансири, авторський тренажер «Ритмохід». Для кожного обладнання розроблені  комплекси вправ спеціально для дітей з порушенням ОРА. Приділялась увага організації Днів здоров’я, спортивним святам і розвагам, рухливим іграм, руховій активності дітей впродовж дня, які проводяться згідно вимог програми, до вікових особливостей дітей. Велика увага приділялась виконанню корегуючих вправ.

         На святах та розвагах також використовується методика М.М.Єфименко: включається комплекс вправ горизонтального пластичного балету за різними напрямками.

На кінець 2016-2017 н.р. в квітні місяці (15 робочих днів) в СДНЗ № 232 вивчався рівень сформованості життєвих компетенції дошкільників за освітніми лініями Базового компоненту та згідно вимог програми «Дитина в дошкільні роки», метою якого було: відстеження якості освітнього процесу та динаміки розвитку особистості дошкільника на кінець навчального року; попередження негативних тенденцій щодо виконання завдань БК та програмових вимог через планування психолого-педагогічної роботи з дітьми; забезпечення повноцінного  фізичного, соціального, мовленнєвого, пізнавального, художньо-естетичного розвитку особистості дитини;

В СДНЗ № 232 вихователями дошкільних груп було обстежено 98% дошкільників.

Аналіз моніторингу якості освіти дошкільників свідчить про задовільний рівень навченості дітей згідно вимог програми та БКДОУ.

Набуття різних видів компетенцій дітьми  дошкільного віку відбувлось в різних видах діяльності (ігровій; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.).

Рівні %)

Особистість

дитини

(фізичний розвиток)

Дитина в соціумі

Дитина у природному

 довкіллі

Дитина у світі

культури

(зображувальна діяльність)

Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Навчання грамоти

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

Молодший вік

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Д

-

-

-

58

58

0

42

42

0

33

33

0

25

38

≥13

25

25

0

С

54

69

>15

26

42

≥16

42

58

≥ 16