Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

  • Забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;
  •  своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хворобу дитини;
  • Слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про  фізичне здоровя, психічний стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;
  • Поважати  гідність дитини;
  • Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
  • Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
  • Інші обовязки, що передбачені законодавством України.
  • Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

 


Робота батьківського комітету ЗДО №232

Метою діяльності батьківського комітету ЗДО №232 є забезпечення постійного та систематичного взаємозв'язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

     Основними  завданнями  діяльності батьківської громади є також  сприяння створенню умов для збереження та зміцнення здоров'я дітей, розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей, всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей, залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей, вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

   Одним з важливих напрямків роботи комітет вважає за необхідне на постійній основі сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу, якими є кошти батьків, не заборонених чинним законодавством України. Для цього проводиться роз’яснювальна робота серед батьків, та осіб, що не байдужі  до такого важливого питання, як зміцнення здоров’я та всебічний розвиток дітей.

     У своїй роботі комітет підзвітний батькам вихованців. Про результати діяльності комітет регулярно звітує перед батьками, приймає пропозиції та зауваження. Контролює надходження та витрати надходжень батьківський комітет СДНЗ та комітети вікових груп, щомісяця звітує перед батьківською громадою. Звіти про використання коштів (оформлення протоколів) своєчасно подаються до бухгалтерії  благодійного фонду "Розвиток" ТВО Хортицького району. Матеріально відповідальними особами чітко виконується наказ від 08.01.2014 № 08 "про встановлення порядку оприбуткування благодійної допомоги в натуральній формі".

     Наших батьків та педагогів характеризує творчий потенціал, велика активність та бажання змінити життя дітей в стінах дитсадка на найкраще, бо всі ми зацікавлені в покращенні умов перебування, лікування та оздоровлення наших дітей, наших вихованців.


Склад батьківського комітету ЗДО №232 на 2017-2018 навчальний рік:

 

голова БК – Сундукова І.Ю.;

заступник голови  - Олійник О.О.;

секретар – БезменоваД.М.;

особи, які контролюють організацію харчування дітей в СДНЗ – Баралейчук О.В.,Марченко І.С., Штанько Г.В.;

особи, які працюють з громадськістю Каганська Л.В., Свешнікова Н.О.,Чевичелова К.В., Шаповал Г.С.;

 особи, які співпрацюють з адміністрацією СДНЗ з питань організації навчально-виховного процесу –Кулікова Л.О., Манкус М.Д., Кравець К.В., Соколовська Ю.Д.

План роботи

батьківського комітету ЗДО №232 на 2017-2018 навчальний рік

  

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальна особа

Термін виконання

Примітка

1

1.1.Участь батьків у підготовці та організації осінніх свят.

1.2. Вивчення батьківським комітетом питання організації харчування дітей в ЗДО

1.3.Про розподіл коштів благодійного фонду на жовтень 2017 року.

Сундукова І.Ю.,

голова БК ЗДО Баралейчук О.В., член БК,

Манкус М.Д., член БК

28.10.2017

 

2

2.1.Участь у підготовці ЗДО до осінньо-зимового періоду.

2.2. Про розподіл коштів благодійного фонду на листопад 2017 року.        

Сундукова І.Ю.,

голова БК ЗДО

13.11.2017

 

3

3.1.Участь у підготовці до проведення фестивалю «Фольклорне намисто»

3.2.Про розподіл коштів благодійного фонду на грудень 2017 року.

Кулікова Л.О., член БК

 

01.12.2017

 

4

4.1.Підбиття підсумків роботи батьківського комітету за перше півріччя. Визначення завдань другого півріччя

4.2.Про розподіл коштів благодійного фонду на січень 2018 року

Сундукова І.Ю., голова БК

03.01.2018

 

5

5.1.Підготовка до проведення свята, присвяченого 8 Березня

5.2.Про розподіл коштів благодійного фонду на лютий 2018 року

5.3.Залучення БК до відзначення педагогів, які атестувались у 2017-2018 н. р.

Свешнікова Н.О., член БК

Манкус М.Д.,

член БК

 

 

Члени БК     

 

01.02.2018

 

 

 

 

 За запрошенням

 

6

6.1.Залучення батьків до весняного місячника благоустрою ЗДО

6.2.Про розподіл коштів благодійного фонду на березень 2018 року

Каганська Л.В., член БК

Кравець К.В.,

член БК

01.03.2018

 

7

7.1.Вивчення батьківським комітетом питання організації харчування дітей в ЗДО 

7.2.Підготовка та проведення батьківських зборів по групах 

7.3.Про розподіл коштів благодійного фонду на квітень 2018 року

7.4.Участь БК у щорічному звіті керівника

Баралейчук О.В., член БК,

Чевичелова К.В., член БК

02.04.2018

 

8

8.1. Підготовка до оздоровчого періоду в ЗДО

8.2.Підбиття підсумків роботи батьківського комітету за друге півріччя. Визначення  завдань на оздоровчий період. Складання проекту Плану роботи БК на 2018-2019 н.р.

Члени БК

04.05.2018

 

9

Звіт про роботу БК в 2017-2018 навчальному році

Члени БК

Серпень 2018